Ανακοινώσεις ιστοχώρου


Course categories

Κατάρτιση στον κλάδο των μεταφορών για οδηγούς, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται οχήματα και οδηγούς, εκπαιδευτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση στον κλάδο των μεταφορών.

Κατάρτιση οδηγών οχημάτων όλων των κατηγοριών

Καταρτίσεις σχετικά με τον οδηγό και το όχημα. Συσκευή καταγραφής (ταχογράφος), έλεγχος οχήματος, φόρτωση, και ότι αφορά τον οδηγό και τη σχέση του με το όχημα εκτός από οδήγηση.

Κατάρτιση που αφορά επιχειρήσεις και στελέχη που διαχειρίζονται οχήματα και οδηγούς

Κατάρτιση εκπαιδευτών που ασχολούνται με την εκπαίδευση στον κλάδο των μεταφορών

Κατάρτιση χειριστών μηχανημάτων έργου

Αφορά εκπαιδευτικού οργανισμούς, συνεργαζόμενους φορείς εκπαίδευσης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων, ιδιώτες εκπαιδευτές.

Αφορά εκπαιδευτικού οργανισμούς, συνεργαζόμενους φορείς εκπαίδευσης, ιδιώτες εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών (σχολές οδηγών, Σχολές ΠΕ, Σχολές ΣΕΚΑΜ κλπ)

Αφορά εκπαίδευση που πραγματοποιείται από σχολές οδηγών

Αφορά εκπαίδευση που πραγματοποιείται από σχολές ΠΕΙ

Αφορά εκπαίδευση που πραγματοποιείται από σχολές ΣΕΚΑΜ

Αφορά εκπαίδευση που πραγματοποιείται από σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ


Available courses

Course Image Ταχογράφος - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης

Κατάρτιση στον κανονισμό 20016/561/Εκ για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών οχημάτων ειδικών κατηγοριών.

Course Image Θεωρητικό Μάθημα Β' Κατηγορίας (Προεπισκόπηση)
Προεπισκόπηση του πλήρους προγράμματος θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών κατηγορίας Β. Εμφανίζεται η πρώτη από τις πέντε (5) ημέρες διδασκαλίας, διάρκειας 180 λεπτών.
Course Image Θεωρητικό μάθημα Β κατηγορίας

Πλήρες πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών κατηγορίας Β, κατανεμημένο σε πέντε (5) ημέρες και τέσσερις (4) ενότητες κάθε ημέρα διάρκειας 180 λεπτών. Το πρόγραμμα καλύπτει  όλες τις απαιτήσεις της Υ.Α. 50984 και ακόμη παραπάνω. Ότι αλλαγές προκύπτουν ενημερώνεται άμεσα, αυτόματα και χωρίς καμία παρέμβαση από τον χρήστη.

Course Image ΠΕΙ Εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης ΠΕΙ φορτηγών και λεωφορείων


Help with Search courses