Κατάρτιση στον κλάδο των μεταφορών για οδηγούς, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται οχήματα και οδηγούς, εκπαιδευτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση στον κλάδο των μεταφορών.
Help with Search courses

Κατάρτιση που αφορά επιχειρήσεις και στελέχη που διαχειρίζονται οχήματα και οδηγούς

Κατάρτιση εκπαιδευτών που ασχολούνται με την εκπαίδευση στον κλάδο των μεταφορών

Κατάρτιση χειριστών μηχανημάτων έργου