Κατάρτιση στον κλάδο των μεταφορών για οδηγούς, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται οχήματα και οδηγούς, εκπαιδευτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση στον κλάδο των μεταφορών.
Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Κατάρτιση που αφορά επιχειρήσεις και στελέχη που διαχειρίζονται οχήματα και οδηγούς

Κατάρτιση εκπαιδευτών που ασχολούνται με την εκπαίδευση στον κλάδο των μεταφορών

Κατάρτιση χειριστών μηχανημάτων έργου