Αφορά εκπαιδευτικού οργανισμούς, συνεργαζόμενους φορείς εκπαίδευσης, ιδιώτες εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών (σχολές οδηγών, Σχολές ΠΕ, Σχολές ΣΕΚΑΜ κλπ)

Help with Search courses

Αφορά εκπαίδευση που πραγματοποιείται από σχολές ΣΕΚΑΜ

Αφορά εκπαίδευση που πραγματοποιείται από σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ