Αφορά εκπαίδευση που πραγματοποιείται από σχολές οδηγών

Help with Search courses
Course Image Θεωρητικό Μάθημα Β' Κατηγορίας (Προεπισκόπηση)
Προεπισκόπηση του πλήρους προγράμματος θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών κατηγορίας Β. Εμφανίζεται η πρώτη από τις πέντε (5) ημέρες διδασκαλίας, διάρκειας 180 λεπτών.
Course Image Θεωρητικό μάθημα Β κατηγορίας

Πλήρες πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών κατηγορίας Β, κατανεμημένο σε πέντε (5) ημέρες και τέσσερις (4) ενότητες κάθε ημέρα διάρκειας 180 λεπτών. Το πρόγραμμα καλύπτει  όλες τις απαιτήσεις της Υ.Α. 50984 και ακόμη παραπάνω. Ότι αλλαγές προκύπτουν ενημερώνεται άμεσα, αυτόματα και χωρίς καμία παρέμβαση από τον χρήστη.