Αφορά εκπαίδευση που πραγματοποιείται από σχολές ΠΕΙ

Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων
Course Image ΠΕΙ Εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης ΠΕΙ φορτηγών και λεωφορείων