Καταρτίσεις σχετικά με τον οδηγό και το όχημα. Συσκευή καταγραφής (ταχογράφος), έλεγχος οχήματος, φόρτωση, και ότι αφορά τον οδηγό και τη σχέση του με το όχημα εκτός από οδήγηση.
Help with Search courses
Course Image Ταχογράφος - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης

Κατάρτιση στον κανονισμό 20016/561/Εκ για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών οχημάτων ειδικών κατηγοριών.